2007.g., produkcija rada Rothko Generator

Rotko Generator je interdiciplinarni projekt CSDVU, prvi AI rad u hrvatskoj umjetnosti.

Rothko generator / # bez naslova do beskonačnosti je ambijentalna instalacija sastavljena od kompjutorskog softvera i video projekcije završnog outputa nastalog uporabom tog istog softwarea.

Projekt ‘Rothko generator’ stavlja akcent na proliferaciju, prenatrpanost interneta, te reciklazu elektronskog slikovnog ‘otpada’, koji inkorporira u CG slike bazirane na Rothkovom radu iz ranih 60tih.

Rothko Generator Project