AV_lice grada_serija

AV_lice_grada _serija je projekt za edukaciju mladih izmedju 14 i 25 godina na području eksperimentalnog medijskog treninga. Polazeći od ideje da postoji distinktivna potreba za integrativnim i participativnim radom sa mladim osobama u Hrvatskoj, CSDVU je produciroa seriju mobilnih medijskih radionica temeljenu na eksperimentalnom učenju baziranom na FLOSS VJ softveru i podučavanju mladih novim medijima od strane hrvatskih i internacionalnih medijskih edukatora. U Zagrebu i Rijeci, u internet cafe-ima je održana trodnevna medijska lab-radionica. Glavni fokus unutar svake radionice je VJing stanica koja upoznaje učesnike s tehnologijama za editiranje slika i zvuka. Autonomni zahtjev za kreativnom kvalitetom izdiže se kroz motivaciju prezentiranja iskustva stečenih na radionici na Open Perfomance večeri. Kroz AV lice grada seriju prošlo je više od 400 polaznika, mladjih i starijih osoba.  Serija je bila aktivna od 2005. do 2009.g.