CENTAR ZA SINERGIJU DIGITALNIH I VIZUALNIH UMJETNOSTI
udruga registrirana pri Gradskom uredu za opće poslove, Zagreb, 1.6.2005, reg.br.21004104

Centar je osnovan u cilju promicanja digitalne, kompjutorske umjetnosti, unaprijedjenja njene prezentacije i integraciji iste u postojeće kulturne i galerijske oblike izlaganja, tj. sinergije sa tradicionalnim vizualnim umjetnostima.

Aktivnosti:
• produkcija inventivnih i originalnih umjetničkih projekata na granici novih i tradicionalnih medija
• mapiranje medijskih resursa u regiji i  kreiranje horizontalne mreže izmedju institucija, umjetnika, kustosa, kritičara, znanstvenika i predstavnika industrije
• razvijanje interdiciplinarnih kulturnih programa

Na webu predstavljamo naše projekte, od kojih su Galerija Art 836/g, AC vrt Zagreb, Rothko Generator v2.0 i  FB-Prijateljstvo kao konceptualni pejzaž projekti koji su aktualni i u stalnom razvoju.

 

Dokumenti

Fina 2020

 

 

CENTER FOR SYNERGY OF DIGITAL AND VISUAL ARTS

The center was established in order to promote digital, computer art, improve its presentation and integrate it into existing cultural and gallery forms of exhibition, ie. synergy with traditional visual arts.

Activities:

• production of inventive and original art projects on the border of new and traditional media

• mapping media resources in the region and creating a horizontal network between institutions, artists, curators, critics, scientists and industry representatives

• developing interdisciplinary cultural programs