INTERACTIVOS ’12 DUBLIN

Kreativno pristupajući rješavanju problema iz stvarnog svijeta, Interactivos ’12 bila je dvotjedna radionica na kojoj su sudionici iz cijele Europe surađivali u razvijanju ideja koje su se kretale od sadnje gerilskih vrtova “sjemenskim bombama” do pretvaranja kanta za recikliranje u javnu umjetnost. Pogledajte rezultate radionice i upoznajte znanstvenike i umjetnike koji stoje iza njih. Jedan od timova na Interctivos 12 bio je CSDVU sa Martinom Kalogjera kao predstavnicom.

Interactivos ’12 dio je velike nove europske inicijative nazvane Studiolab, trogodišnjeg projekta koji spaja umjetnikov studio s istraživačkim laboratorijem. Radionica je do danas najveća inicijativa Studiolaba u Irskoj, a preko 30 sudionika iz cijelog svijeta radi u šest timova na razvoju projekata.